Návrh Plošných Spojů
PCB Layout

Zakázkový návrh plošných spojů a elektroniky

Vám nabízí ing. Adam Němček. Provádím vývojové práce v oblasti elektroniky - návrh plošných spojů (DPS) na zakázku (PCB Layout / PCB Design)

Nabízím dodavatelský způsob provedení návrhové práce, kterou provedu osobně přímo pro Vás. Je možné se domluvit na prakticky libovolném rozsahu práce, od čistě návrhu layoutu z už (Vámi) připravených schemat, až na zakázce rozsahu komplexním návrhu - kde obsahem dodávky je koncept, schema i navazující DPS pro výrobu. Prioritně nabízím práci v oblasti návrhu DPS, ovšem v případě domluvy je možné realizovat i vývoj HW a FW. Dlouhodobě spolupracuji jak s korporáty, tak i velkými a malými Českými a Slovenskými firmami. Jsem otevřený jednotlivým ad-hoc zakázkám, stejně tak i dlouhodobé spolupráci (kterou vítám).
Běžně pracuji i pro další vývojové firmy jako subdodavatel, a rád tuto spolupráci i dále rozšířím.

Klíčové obory, pro které dlouhodobě navrhuji:
 - telekomunikace
 - železnice
 - space
 - science
 - avionika
 - military
 - RF až do 110GHz
 - průmysl, PLC

Jsem schopen pracovat úkolově, nebo jako Váš částečný zaměstnanec ve Vaší firmě - tedy formou OSVČ/IČO/ŽL, nebo DPP / DPČ (dle toho co Vám vyhovoje). Pracuji na projektu tedy přímo pro Vás, osobně, bez prostředníka atd., vzdálenou formou - jedná se o full-remote spolupráci, s návštevami dle potřeby, a trvalou on-line komunikací.

> > > Odpovědi na vaše nejčastější dotazy JSOU NA TOMTO ODKAZU (klikněte sem - otevře další stránku) < < <

Návrhy mohu provádět od začátku (clean sheet), nebo například jen provést zásahy do existujících (change order). Dále nabízím možnost provádět nezávislé review (kontrolu) existujících návrhů na správnost, a konzultační činnost. Mám výhodu v rozsahu přehledu a dlouhodobě nabraných zkušeností, získaných trvalou aktivní vývojovou prací pro řadu firem nejen v ČR a SK, ale i v rámci EU a USA.

Návrhy provádím s ohledem na vyrobitelnost (DFM) a v souvislosti s celkovým mechanickým řešením, a ve spolupráci s výrobcem DPS (zajištění technologické vyrobitelnosti desky), respektive v rámci Vaších firemních standardů.

Dlouholetá aktivní nepřerušená zkušenost ve vývoji systémů, hardware a návrhu plošných spojů, a to pro množství firem a zákazníků; potvrzuje nabízenou kvalitu práce.

Pracuji mj. i ve vývoji vojenské elektroniky, takže jsem schopen nabídnou dostatečnou důvěryhodnost a zabezpečení procesu, vývoje, a také předávaných dat. V případě potřeby návrhu, který je krytý utajením (resp. celkový projekt je v utajeném režimu), mohu vyjít také správným způsobem vstříc.

V dnešní době, kdy je obtížné (včas nebo vůbec) získat nové kmenové zaměstnance na HPP, nabízím vhodnou alternativu - pro řešení Vaší aktuální potřeby v oblastni návrhu plošných spojů a vývoje elektroniky, nebo také často i z hlediska doplnit chybějící know-how do Vaší firmy (často firma nepotřebuje trvale zaměstnávat specialistu, je lepší si jej úkolově najmout - a to právě nabízím).

Forma spolupráce - Možnosti

  Nabízím tyto dvě možnosti spolupráce:
 • Spolupráce s Vámi formou OSVČ - IČO / ŽL - kdy mi zadáte zakázku, a (přímo) já ji pro Vás realizuji (vzdálenou formou), a fakturuji.
 • Remote zaměstnání (ČR) formou DPP / DPČ - kdy s Vámi (přímo já) uzavřu pracovní smlouvu typu DPP/DPČ, a pracuji přímo pro Vás, ovšem především vzdálenou formou.

Volba formy spolupráce, rozsah práce, a způsob kompenzace, je vždy předmětem domluvy. Vždy jsme našli cestu, jak to vyřešit i pro ty nejsložitějši´situace.

Pro firmy jsou nabízené možnosti výhodné, neboť obecně zaplatí jen skutečně tu práci, která je dohodnuta a provedena, a nemusí platit trvalého zaměstnance na HPP - to ale neznamená, že bych dlouhodobě nebyl k dispozici (jsem). K dispozici jsem tedy jak na krátkodobé/fixní úkoly, tak také pro dlouhodobou spolupráci, kterou vždy vítám. Vzhledem k tomu, že průběžně řeším řadu různých zakázek pro různé firmy, pracuji především vzdálenou formou (remote). Nejsem tedy fyzicky denně na Vašem pracovišti, ale máte se mnou trvalé online/tlf. spojení, a průběžně jsem schopen a ochoten na Vaše pracoviště fyzicky dorazit (dle potřeby pro ty záležitosti, které nejdou vzdáleně vyřesit; samozřejmě každá cesta je, dle domluvy, vyúčtovaná).

Nemám problém vyjít vstřít Vašim i více specifickým požadavkům, vše se vždy dá domluvit a přizpůsobit. Všechnu práci lze samozřejmě zastřešit vhodným NDA. Umím specificky vyjít vstříc i státem zřizovaným firmám, kde platí určitá omezení pro rozsah zadávání zakázek, tak také soukromým firmám, kde se lze při fakturaci domluvit na vhodné splatnosti. Nemám problém s prací pro firmy, které podléhají různě omezeným režimům (utajení, vlastní firemní omezení, ochrana IP, atd.), vždy existuje vhodné řešení.

Rozsah koordinace se zákazníkem je opět především na Vaší zvyklosti - jsem schopný vše zastřešit zcela samostatně, nicméně zvyklem je procházet každý zásadní krok s odpovědnou osobou u Vás. V průběhu návrhu jsou k dispozici průběžné verze / milníky, které můžete revidovat (např. milníky z hlediska mechaniky a obecného rozložení), a standardem je přímé uložení projektu na vašem serveru ve vašem verzovacím systému (SVN/GIT), takže máte okamžitou kontrolu průběhu. Řada firem využívá interní ticketovací systém (Jira, Doors, GIT issues, atd.), a také různé systémy vykazování času - se vším si poradím a nemám problém to používat, tak jako ostatní Vaši zaměstnanci.

Nemám také problém provést práci na Vámi propůjčeném IT vybavení (typicky notebook s firemní VPN a vývojovým systémem s licencí), což běžně provádím nejen u zakázek pro korporace, ale i u jiných firem. Tím, že pracuji a účtuji pro řadu jiných firem, to lze (z hlediska práce na IČO) legálně provést. V každém případě, mám k dispozici i své vlastní IT vybavení pro všechny pracovní účely.

Návrhové systémy

Primárně provádím návrhy v systému Altium Designer 23 (bude i 24). Licence je k dispozici, nicméně mohu vyhovět požadavku na využití právě Vaší licence (mohou k tomu být, a bývají, praktické důvody). V případě, že používátel Altium 365, je jednoznačně vhodné Vaše IT vybavení, jinak samozřejmě mám vše k dispozici.

Návrhy provádím také v systému Eagle, bez technologických omezení (návrh i složitých desek). Zde mám k dispozici licenci pro verzi 5.60, a pro jiné verze musíte poskytnout svou licenci, pracuji také s verzí Eagle 7.60 - obecně vám doporučím z Eagle přejít (i pomohu), nicméně stále tuto schopnost držím a návrh vám v Eagle udělám.

Dále provádím návrhy layoutu v systému OrCad - verze 16.6 (případná novější verze, na vaší licenci).

Vývoj v KiCad provádím ve verzi 7.

Předchozí pracovní zkušenosti mám také se systémy Mentor, Zuken, Protel, PADS - ale práci v těchto systémech nenabízím.

Součástí provedení návrhu je typicky i tvorba potřebných knihovních prvků. Nejčastěji je požadavek na využití stávající knihovny zákazníka, což není problémem, stejně tak jako doplnění knihovny z mé strany (i komplet).

Technologie

15 let nepřerušené praxe v návrhu elektroniky a plošných spojů je určitou garancí výsledku, a také schopnosti navrhnou řešení pro velký rozsah komplikovaných i jednoduchých zadání.

Mám opakované a praktické zkušenosti v oblasti řídících systémů (PLC, jednoúčelové procesorové moduly, průmyslová zařízení a sensory), safety systémů (61508, doprava a železnice - ZZ, SZZ, vozidlové ŘJ), zdravotnické techniky, avioniky, military aplikací (komunikační zařízení, RF technika a další), PLC a radiomodemů, komunikačních technologií (GSM modemy, WiFi , RTLS, Bluetooth, Zigbee atd.), ale i např. termostatů (obrovská výrobní množství), embedded komunikačních zařízení (moduly s embedded Linuxem, nebo i tak jednoduché jako je STM32 s Ethernetem), nebo vědeckých a měřicích přístrojů (speciální technolgii, např. VN zdroje). Specializuji se na RF technologie, a to včetně digitální části (tedy např. širokopásmové přijímače, datové modemy, pojítka, speciální SDR, základnové stanice, s využitím state-of-the-art chipů jako je UltraScale, RFSoC). Do všech těchto oblastí jsem navrhoval (respektive, stále navrhuji) systémové návrhy, design elektroniky a firmware, a samozřejmě návrhy plošných spojů. Tyto systémy jsou stále vyráběny a udržovány (řeším i obsolescenci). Integrace moderních technologií (minuaturizace - např. HDI) a sběrnic (USB 3, PCIe, atd.) je samozřejmostí.
K těmto mým zavedených zakázníkům a zaměstnavatelům neustále hledám další nové, kterým mohu vyjít svou prací vstříc, a celkově posouvat úroveň firem dále.

Každá nová zakázka, kterou akceptuji, je vždy v souladu se všemi omezeními, které jsou pro mne platná - např. vývoj, který pro Vás provedu, bude unikátní jen pro Vás. Tímto přístupem je u mne chráněna i Vaše zakázka.

  Obecně nabízím tři kategorie optimalizace návrhu:
 • Návrh komplexních desek bez ohledu na cenu - pokud je potřeba vyřešit unikátní úkol, provést generační skok u firmy
 • Návrh s ohledem na cenu a extrémně velká množství - jednostranné desky, výkonové (hliníkové podklady), RF prvky/materiály
 • Standardní typ návrhu - optimální poměr cena/výkon/kvalita

  Některé nabízené technologické možnosti:
 • Návrhy složitých digitálních a kombinovaných desek - vysokorychlostní rozhraní, procesory a FPGA, pouzdra BGA, WLCSP atd. , velká množství vysokorychlostních rozhraní, komplexní PDN
 • Návrh RF desek - speciální materiály a kombinace (Rogers, Isola atd.), principy návrhu RF i pro mechaniku (komůrky, stínění), přenesení motivů z RF simulačních nástrojů (CST) atd., kombinované desky RF + digital, praktická zkušenost s návrhy do 110 GHz (v rámci týmu vývoje RF)
 • Desky s řízenou impedanci - včetně potřebné spolupráce s výrobcem pro volbu materiálu, stackupu, zajišění výroby a ověření, úpravy dle stackup různých výrobců
 • Návrhy speciálních analogových desek - speciální izolační a nízkoztrátové materiály, speciální motivy, správné vzájemné rozložení komponent u citlivých částí, VN zdroje a měření, nábojové zesilovače atd.
 • Návrhy FLEX desek, kombinovaných (SEMI) FLEX-RIGID desek - nejčastěji pro letecké a průmyslové aplikace, navrhuji správné ohyby z hlediska zatížení, cyklů a vibrací, a integrace/přechod FLEX části do RIGID desky
 • Návrhy DPS od jedné vrstvy po 18+ vrstev (kdy je už dávno mnohem optimálnější přejít na HDI) - optimalizace s ohledem na náklady, při zachování požadavků, s ohledem na EMC a ESD požadavky
 • Návrhy s Blind Vias, Burried Vias, back-drill, návrhy s tented/plugged/filled vias, Vias-in-Pad.
 • Návrhy s ohledem na mechanické požadavky - rozměrové vstupy (STEP), generování reálných 3D výstupů (STEP, náhledy), mechanická odolnost (STANAG)
 • Návrhy s ohledem velké proudy a napětí - typicky desky měničů pro elektromotory, proudy ve stovkách Amper
 • Návrhy s ohledem na safety - desky pro PLC, desky pro zabezpečovací zařízení (např. řadiče SZZ / silničních křižovatek, nebo railway), s ohledem na funkční bezpečnost, oddělení kanálů a rozložení prvků
 • Návrhy s ohledem na kybernetickou bezpečnost (cybersecurity) - tamper-proof, tamper-detection, krycí mřížky, ztížení reverzní analýzy, zabezpečení fyzických rozhraní, integrace kryptočipů
 • Návrhy pro moderní sběrnice - PCIexpress, SATA, USB 3 atd.
 • Návrhy pro SPACE - satelity - letový HW - dle normy ECSS-Q-ST-70-12C .
 • Návrhy pro UHV (ultra-high vacuum) - vědecké aplikace.
 • Všechny návrhy dle IPC norem, a dle standardů akceptovaných výrobci DPS v rámci ČR a EU. Podklady pro zadání do výroby (i mimo EU) připravuji dle IPC.
 • Obecně, celkový rozsah je od jednoduchých až po výzmaně složité návrhy, a také exotické a běžně neobvyklé návrhy nejsou větší problém.

V rámci spolupráce (a i přímo práce) pro řadu Českých (a zahraničních) firem, jsem provedl (a stále provádím) mnoho návrhů v prakticky všech technologických oblastech, a toto know-how je k dispozici pro další využití. V rámci svého širšího kolektivu firem a kolegů, se kterými spolupracuji, jsem schopen zajistit i velmi speciální zadání a řešení, včetně dodávek testů a speciálních oborových konzultací.

Mám zkušenost s vývojovou prací pro korporáty (EU, USA) a pro České firmy - přímo vím co je potřeba zajistit, předat, a nemám problém s komunikací se zaměstnanci zadavatele (česky, anglicky - obojí psaný text i přímý rozhovor). Mám pracovní zkušenosti z oblasti vývoje v lokalitách EU, USA a Mexika, znám tedy místní poměry a potřeby v daných místech.

Nacenění

Určení ceny je vždy individuální, a preferuji domluvu na ceně za dílo. Drobné úpravy, pozdější přístup k návrhu, atd. jsou vždy započítány v rámci dohodnuté ceny, v podstatě se jedná o samozřejmost z mé strany.

Cenová politika je velice pozitivní, a vždy vychází lépe než v případě nutnosti zaměstnat a udržovat návrháre ve firmě (pokud se jej vůbec podaří sehnat).

Cenová nabídka je nezávazná a je vypracována prakticky obratem, včetně odhadu doby potřebné k realizaci návrhu. Převzetí (a odmítnutí) zakázek organizuji tak, aby nedošlo k přeplnění úkolové fronty, a tím pádem vhodnou moderací zajištuji včasné dodání probíhajících zakázek.

Lze domluvit různou formu spolupráce. Vždy bude externí, ovšem celá řada detailů je nastavitelná. Nabídka je od jednorázové "výpomoci" (návrh na zakázku) až po delší volnou spolupráci (různé úkoly návrhu DPS tak jak je firma v průběhu roku potřebuje).

Typické rozdělení možného zadání je na dvě kategorie: (1) Nový (úplný) návrh - kompletní (SCH/DPS), částečný (jen DPS), nebo (2) provedení ECO (řešení obsolescence, údržba existujícího návrhu, výpomoc s částí návrhu).

Zakázky a úkoly potvrzuji typicky do jednoho pracovního dne, často však už obratem. Následuje zadávací proces, návrh ceny a domluva na ceně, harmonogram. Jednotlivé milníky jsou průběžně komunikovány, a lze je i předávat osobně (pokud se tak domluvíme). Při práci na DPP/DPČ se obvykle nastavuje hodinová sazba, která je opět výsledkem vzájemné domluvy. Mám specifické hodinové sazby (stanovené minimum a běžnou sazbu), ale chci zdůraznit, že si zakládám na cenové dostupnosti své práce.

Související práce

Primárně provádím návrhy DPS, protože se jedná o nejvíce komplexní (a poptávanou) aktivitu. Samozřejmě toto lze doplnit o provedení celkového návrhu systému, elektroniky (zapojení), a vývoje embedded firmware. Provádím také konzultace a analýzy, nabízím konzultaci řesení z pohledu safety (EN 61508) a kybernetické bezpečnosti (cybersecurity - návrh konceptu, výběr řešení, dopady na návrh HW/FW/DPS a řešení), případně specifické oborové konzultace (a realizace).

Reference

Na vyžádání. Návrhy prováděny pro množství firem v ČR a EU, USA. Většina návrhů proběhla pod NDA, což je plně respektováno.

Výsledky mé práce naleznete v civilní oblasti (letectví, datové modemy, telekomunikační zařízení, systémy pro řízení křižovatek a dopravy, zdravotnická zařízení, sdělovací technika, termostaty a tak dále) i v military oblasti (radarové a navigační systémy, letecké systémy). Množství mé práce je v certifikovaných zařízeních, a v řadě zařízení která denně ovlivňuje Váš život.

  (Jen některé) vybrané reference: lze vidět že pracuji jak na velmi složitých záležitostech, tak i na velmi jednoduchých, každá zakázká má svou hodnotu.
 • LazNET - (zdravotnický) systém CallSister, kompletní návrh, nasazován v ČR, SR, PL
 • CROSS/AŽD - Řadič (světelné křižovatky) RS4, návrh HW, FW, DPS, nasazován po celém světě
 • (NDA) - digitizéry, přijímací / vysílací aplikace, radarová technologie - návrhy HW, FW, DPS
 • (NDA) - PLC, návrh HW, návrh DPS
 • OnlineTechnology - řada PLC "SDS", návrh HW, FW, SW, návrh DPS
 • MONTEL - řídící HW pro BabyBox
 • IMCO, ALCOMA - ETH dohledové moduly napájecích zdrojů
 • Honeywell - WiFi termostaty
 • Honeywell - generické WiFi/BlueTooth moduly do výrobků
 • Honeywell - radiomodemy
 • (NDA) - ELINT/COMINT přijímače - návrhy HW, FW, DPS
 • (NDA) - RTLS WiFi tag W100 - návrhy RF, návrhy DPS
 • (NDA) - RFID multi-antenna reader with PA - návrhy RF, DPS
 • OrbitMerret - návrhy DPS pro panelové měřící přístroje, velkoplošné displaye, převodníky veličin
 • Poll - ŘJ tramvajové ABS brzdy (15T) - návrh HW, DPS
 • CROSS - návrh HW pro měřící karty (vážení za jízdy)
 • CROSS - řídící HW pro vjezdové terminály/závory, čtečky karet
 • (NDA) - měniče pro řízení BLDC motoru - návrhy DPS
 • VŠB-TUO/FEI - "dvoudrátový" domovní komunikační systém (tablo, domovní telefony) - návrhy DPS
 • (NDA) - šifrátory (voice / data), datové diody - implementace, návrh HW, DPS
 • (NDA) - průmyslové ETH switche 10-100-1G-10G, PoE
 • (NDA) - embedded Linux zásuvné procesorové moduly - návrh HW, DPS
 • (NDA) - RF modemy pro přenos hlasu a dat - návrh HW, FW, DPS
 • (NDA) - avionika - součásti sestav (IMU, ECU, RF) - návrhy HW, návrhy DPS
 • CSPHONE - home automation systémy, přístupové systémy - návrh HW, FW, DPS
 • (NDA) - elektroměry (smartmeter) s komunikací - návrh HW, DPS
 • (NDA) - komunikátory ademco-contacid s přenosem po GSM a ETH, simulátory tlf. linky - návrh HW, FW, DPS
 • (NDA) - diagnostická kontinuální měřící ústředna (stovky měřících bodů), karty/backplane, optický ETH - návrh HW, DPS
 • MENTES - kyslíkový rebreather - návrh HW, FW, DPS
 • (NDA) - RF spektrální analyzátor - review, návrh DPS
 • (NDA) - analyzátory 5G sítě, 5G RRU - RF+baseband - review, návrh DPS
 • (NDA) - prvky ETCS L1 - návrh HW, návrh DPS
 • (NDA) - standalone měřící moduly s LXI (převodníky mnoha rozhraní) - návrh HW, návrh DPS
 • VZLU - EGSE (satelite test stand) - návrh HW, návrh DPS
 • (NDA) - CubeSat hardware (PC104 formát) - návrh HW, návrh DPS
 • (NDA) - automotive: LED světlomety - návrh DPS
 • (NDA) - různé DPS dle zakázek - součásti větších celků a sestav
 • . . . a řada dalších, většina dalších pod úplným NDA
 • právě aktivní projekty: layout a HW vývoj pro oblast vědy, space, železnice, IoT, MIL

Zakázky

Vždy nabízím možnost sepsat a uplatnit NDA (dle standardizovaného vzoru), a dbám na dodržení obchodního tajemství. Nové zakázky jsou vždy provedeny s čistým listem, a nejsou do nich převedena technologická nebo obchodní tajemství z předchozích nebo probíhajících zakázek, či práce u mých zaměstnavatelů. Přísně dbám na neporušení konkurečního stavu, udržení obchodních a technologických detailů v tajnosti. To, že vše dodržuji, dokládá má úspěšná nepřerušená existence v oboru za posledních 15+ let. Nikdy jsem neprovedl vývoj shodné záležitosti pro dvě oborově vzájemně konkureční firmy, ani nepodnikám v oboru svých zákazníků nebo zaměstnavatelů - což jsou vše základy důvěry, která je ode mne očekávána. Věnuji se primárně návrhu DPS, sekundárně návrhu HW a FW, a tento celkový úzký směr nemám v plánu dlouhodobě měnit.

Postup

Typický postup u nového návrhu:

 • Na začátku je vždy základní domluva nad rozsahem prací a způsobu komunikace a předávání dat.
 • Dále také úvodní domluva nad způsobem ocenění.
 • Předání IT vybavení (je-li nějaké), přístupů (VPN, vykazovací systém/timesheet, ticketovací systém, GIT/SVN atd).
 • Domluva na použitém návrhovém systému a formátu dat. Pokud potřebujete návrh ve specifické verzi systému, ke které mám licenci, nic se dále v tomto směru neřeší - pokud se jedná o jinou verzi, musíte (dočasně) licenci dodat vy.
 • Schema - lze dodat připravené v určeném systému a formátu, nebo jej mohu připravit (úpravou jiného, částečné dokreslení nebo kompletní nakreslení z podkladů)
 • Mechanika - dodání zadání z hlediska rozměrů, dodání STEP 3D vstupů (při použití systému Altium), domluva na rozměrech a omezení rozmístění prvků, nebo dohoda na standardizované rozměrové formáty
 • Další požadavky - ESD, EMC, teploty, limity oteplení, cenové stropy, volba materiálu
 • Vyřešíme vstupní požadavky v případě FLEX, nebo FLEX-RIGID desek, a vstupní požadavky pro speciální desky (Tg, odvod tepla např. pro LED/LASER prvky, hliníkový podklad; nebo požadavky pro RF prvky / Dk, speciální sestavy stackupu atd.)
 • Příprava DFM - určení výrobce, a následná domluva s výrobcem např. pro způsob identifikace spojů s řízenou impedancí
 • Příprava rozměrů a rozložení, volba materiálů a stackup - představení a schválení
 • Převzetí způsobů anotace - firemně specifické prvky pro umístění na desku (potisk, značky), číslování desky, číslovaní sestavy (assembly number), skladová a výrobní identifikace
 • Na požádání provedu analýzu Vašich stávajícíh projektů, s cílem zachování návrhové a vzorové firemní kontinuity nového návrhu.

Zde typicky předávám koncept a upřesněnou cenovou nabídku (je-li to potřeba).
Dále:
 • Schema - někdy je potřeba různě upravit, tak jak se ukáží omezení při návrhu
 • Provedení návrhu - postupné dopřesnění zadání, hledání možností zlepšení (všechny směry - kvalita, odolnost, cena)
 • Provedení návrhu - dopňující podklady na možné rozšíření / future-proofing designu
 • Provedení návrhu - koordinace se simulačním inženýrem (na straně zákazníka)
 • Zpracování knihovních prvků - možnosti: 1) kompletní převzetí vaší zavedené firemní knihovny, 2) doplnění knihovny o chybějící prvky, 3) kompletní vytvoření knihovny pro daný návrh
 • Provedení DRC a DFM - dle určeného výrobce (vzorky, sériová výroba)
 • Výstup mechanických rozměrů (komplet deska + součástky) - STEP 3D (platí pro Altium)
 • Výstupní výrobní data - Gerber (std. i X2), ODB++ (Altium), ověření vhodnosti dat (a obsahu) s výrobcem vůči jejich CAM systému
 • Výstupní výrobní data - specifické výstupy (osazovací automat, stackup sestava, frézovací podklady, podklady pro impedanční ověřovací pásky atd.).
 • Dokumentace - (Altium: Draftsman) / PDF

Jednotlivé kroky jsou vždy předmětem domluvy, a jsou naceněny (hodnota schválena dopředu, včetně eventuálních nákladů při vícepráci, pokud bude).

Návrh DPS lze ukočit odevzdáním dat, kdy výrobu a ověření a oživení si provede zadavatel, nebo (ve speciálních případech) mohu výrobu zajistit (lokálně v ČR, nebo v zahraničí). Zajištění výroby vzorků není omezeno technologickými limity (a cenu přímo určuje výrobce DPS). V případě zájmu mohu externě zajistit i osazení vzorků a jejich oživení, případně přípravu základního firmware v rámci oživení atd.


Složité / velké projekty - typicky naceněny hodinově (bývá zvykem u velkých firem), lze se eventuálně domluvit i úkolově (+ hodinová sazba na podporu).

Běžné, střední a malé projekty - typicky opět s hodinovou sazbou. Obecně všichni preferují hodinovou sazbu dle domluvy, což u mne není problém.

Dlouhodobá spolupráce - vítám, a vždy dle domluvy: lze formou OSVČ/IČO nebo také DPP/DPČ.

Kontakt pro AN-D

Kontaktujte mne prostřednictví emailu [ adam.nemcek @ an-d.cz ], popř. telefonicky (776 637 670).

Komunikuji v Českém a Anglickém jazyce, poptávky z ČR a SK prosím přímo do mailu, nebo zavolejte. Poptávky z ostatních zemí EU prosím vždy do emailu, a pak potrvďte jeho odeslání telefonicky (komunikace v angličtině). Prosím ideálně vždy zavolejte, pro potvrzení že email dorazil. Odpovídám vždy na všechny emaily, pokud tedy od mne nemáte odpověď, prosím kontaktujte mne bez váhání znovu!

Osobní schůzka po domluvě (zvykem na začátku spolupráce), buď u mne v kanceláři, nebo přijedu za Vámi; nebo se můžeme potkat přes Teams nebo GoogleMeet.

V případě domluvené spolupráce, následuje podpis NDA pokud to vyžadujete (typicky Váš dokument, který mi doručíte a já jej podepíši, nebo můj vzorový) a podpis dalších firemních pracovních dokumentů (např. při nástupu na DPP/DPČ). Následně se domluvíme nad technickým postupem (převzetí IT vybavení, pokud bude; dále způsob předávání dat; archivace např. Váš SVN/GIT; Vaše firemní normy a zvyklosti; knihovny a projekty, přístupy). Současně se domluvíme na cenové nabídce (lze dopředu, nebo nechat otevřené a vyřešit po úkolu, vše lze domluvit) a termínech. V termínu začnu úkol řešit a průběžně dále komunikovat. V případě potřeby přijedu za Vámi (vse co nejde řešit vzdáleně email/tlf. nebo Teams), náklady na dopravu se řeší individuálně, navíc řadu firem mám na svých obvyklých trasách. Součástí práce jsou obvykle i další konzultace nebo školení, bývá to standardem a vycházím v tom rád vstříc.

Fakturace

Pro ČR v CZK, pro zbytek EU (i SK) v EUR. Splatnost typicky 3 týdny, nebo dle domluvy. Formát faktury vždy dle společné domluvy, vystavuje má účetní. Typicky vystavui fakturu průběžně jednou za měsíc, v případě domluvené hodinové sazby. Při úkolovém formátu pak k jednotlivých milníkům, po jejich schválení zadavatelem.

V případě spolupráce formou DPP/DPČ pak dle standardního postupu (měsíční výkaz hodin).