Návrh plošných spojů a elektronikyKompletní návrhové služby Vám nabízí ing. Adam Němček pod značkou AN-D.
Provádíme vývojové práce v oblasti elektroniky - primárně návrh plošných spojů (DPS) na zakázku (PCB Layout / PCB Design).
Přímý kontakt: +420 776637670 , email: adam.nemcek@an-d.cz

Poskytujeme přímý, nebo projektově-dodavatelský, způsob provedení návrhových prací, které provede návrhář (osobně) přímo pro Vás.
Naše unikátnost je v nabízené variabilitě dodání práce (od zaměstnání návrháře u Vás, po samostatné projektové dodávky).
Všichni vývojáři v rámci AN-D, jsou občané a rezidenti ČR (EU-NATO).

Je možné se domluvit na prakticky libovolném rozsahu práce, od čistého návrhu layoutu,
až do rozsahu zakázky komplexního návrhu - kde obsahem práce je návrh konceptu, schematu a desky.
Prioritně provádíme práci v oblasti návrhu DPS, ovšem běžně realizujeme i vývoj specializovaného HW a FW, konzultujeme.

Uvítáme spolupráci i s Vámi - ať jste korporát, nebo soukromá firma v rámci ČR a SK.
Realizujeme jak jednotlivé ad-hoc zakázky, tak máme rádi i dlouhodobou spolupráci.
Jsme v oboru od roku 2006, bez přerušení, a nasbírané zkušenosti nám umožnují efektivně a rychle vyřešit Vaše potřeby.
Běžně dodáváme návrhovou službu i pro další vývojové firmy v oboru - ozvěte se, domluvíme se, necheme být konkurence, ale společně vše posunout vpřed.

Klíčové obory, pro které dlouhodobě navrhujeme:
 - telekomunikace
 - železnice (ZZ, ETCS)
 - space (ECSS, NewSpace)
 - science, medical
 - avionika (LSA, GA, MIL)
 - military
 - RF až do 110GHz
 - průmysl, PLC
 - IoT

Vývojovou práci na projektu provádí přímo konkrétní člověk (vývojář), který je schopen pracovat úkolově, nebo přímo jako Váš částečný (dočasný) zaměstnanec ve Vaší firmě - tedy formou OSVČ/IČO/ŽL, nebo DPP / DPČ (dle toho co Vám vyhovoje). Na projektu pracuje vývojář přímo pro Vás, osobně, bez prostředníka atd., a to vzdálenou formou - jedná se o full-remote spolupráci, s návštevami dle potřeby, a trvalou on-line komunikací. Vývojáře platíte přímo, částkou kterou si s vývojářem přímo sami dohodnete. V případě dohody DPP/DPČ je vývojář i přímo vaším zaměstnancem.

AN-D.cz Layout Design Services

Proč zadat Váš návrh právě nám:
 - zaplatíte dohudnuté a měřitelné náklady, přesně jen za skutečně provedenou práci
 - získáte specialistu, kterého zaměstnáte jen na nezbytně nutnou dobu projektu
 - tím, že provedeme dohodnuté práce my, uvolníme ruce Vašim lidem
 - naši vývojáři mají specifické zkušenosti a praxi v unikátních oborech
 - máme reference a heritage
 - jsme cenově dostupní
 - rádi spolupracujeme se všemi
 - máme přímé kontakty na další specialisty, které lze přizvat
 - nezamrzli jsme, neustále se posouváme na technologickou špičku
 - jsme schopni pomoci vám v generačním technologickém skoku
 - žádný projekt neodmítneme: pokud nemáme volnou kapacitu, máme partnery kteří pomohou> > > Odpovědi na vaše nejčastější dotazy JSOU NA TOMTO ODKAZU (klikněte sem - otevře další stránku) < < <


Návrhy můžeme dodat od začátku (clean sheet), nebo například jen provést zásahy do existujících (change order / ECO). Dále nabízíme možnost provádět nezávislé review (kontrolu) existujících návrhů na správnost, a konzultační činnost. Máme výhodu v rozsahu přehledu a dlouhodobě nabraných zkušeností, získaných trvalou aktivní vývojovou prací pro řadu firem nejen v ČR a SK, ale i v rámci EU a USA.

Návrhy provádíme s ohledem na vyrobitelnost (DFM) a v souvislosti s celkovým mechanickým řešením, a ve spolupráci s výrobcem DPS (zajištění technologické vyrobitelnosti desky), respektive v rámci Vaších firemních standardů.

Dlouholetá aktivní nepřerušená zkušenost ve vývoji systémů, hardware a návrhu plošných spojů, a to pro množství firem a zákazníků; potvrzuje nabízenou kvalitu práce.

Aktivně pracujeme také ve vývoji vojenské elektroniky, takže jsme schopni nabídnou dostatečnou důvěryhodnost a zabezpečení procesu, vývoje, a také předávaných dat. V případě potřeby návrhu, který je krytý utajením (resp. celkový projekt je v utajeném režimu), lze vyjít také správným způsobem vstříc.

V dnešní době, kdy je obtížné (včas nebo vůbec) získat nové kmenové zaměstnance na HPP, nabízí možnost tako projektově získat osobního vývojáře vhodnou alternativu - pro řešení Vaší aktuální potřeby v oblastni návrhu plošných spojů a vývoje elektroniky, nebo také často i z hlediska doplnit chybějící know-how do Vaší firmy (často firma nepotřebuje trvale zaměstnávat specialistu, je lepší si jej úkolově najmout - a přesně to také nabízíme).


Forma spolupráce - Možnosti

Nabízíme tyto dvě základní možnosti spolupráce:
 • Spolupráce s Vámi formou OSVČ - IČO / ŽL - kdy zadáte zakázku, a (přímo) vývojář z AN-D ji pro Vás realizuje (remote), a dle domluvy fakturuje (IČO).
 • Remote zaměstnání (ČR) formou DPP / DPČ - kdy s Vámi (přímo vývojář) uzavře pracovní smlouvu typu DPP/DPČ, a pracuje přímo pro Vás, opět především vzdálenou formou.

Volba formy spolupráce, rozsah práce, a způsob kompenzace, je vždy předmětem domluvy. Vždy jsme našli cestu, jak to vyřešit i pro ty nejsložitější situace. Pokud Vám vyhovuje projektová dodávka, není to problém. Pokud Vám naopak vyhovuje zaplatit specialistu hodinově, lze to tak realizovat. Každá firma má svůj preferovaný způsob - a my se umíme přizpůsobit a dodat výsledky.

Pro firmy jsou nabízené možnosti výhodné, neboť obecně zaplatí jen skutečně tu práci, která je dohodnuta a provedena, a nemusí platit trvalého zaměstnance na HPP. Provádíme jak na krátkodobé/fixní úkoly, tak také úkoly v rámci dlouhodobé spolupráce, kterou vždy vítáme.
Častým požadavkem je alokace hodinového fondu pro Váš projekt, nebo také jen určené termíny pro jednotlivé milníky nebo typicky termín dodání návrhu k finálnímu review. Obvykle nemáme problém vyjít vstříc a termíny dodržet - jsme schopni realizovat i extrémní nárazové zakázky (časté u automotive). Z praxe vidíme, že zdržení je typicky externího původu (změny zadání v průběhu projektu, nebo obtíže výrobců a dodavatelů materiálu, vedoucí ke změnám vstupních parametrů). Vše se dá řešit, a přispívá k tomu průběžná komunikace, kterou udržujeme.

Vzhledem k tomu, že průběžně řešíme řadu různých zakázek pro různé firmy, pracujeme především vzdálenou formou (remote). Nejsme tedy běžně fyzicky (denně) na Vašem pracovišti, ale máte s vývojářem trvalé online/tlf. spojení, a průběžně je vývojář schopen a ochoten na Vaše pracoviště fyzicky dorazit (dle potřeby pro ty záležitosti, které nejdou vzdáleně vyřesit; samozřejmě každá cesta je, dle domluvy, vyúčtovaná).

Nemáme problém vyjít vstřít Vašim i více specifickým požadavkům, vše se vždy dá domluvit a přizpůsobit. Všechnu práci lze samozřejmě zastřešit vhodným NDA. Umíme specificky vyjít vstříc i státem zřizovaným firmám, kde platí určitá omezení pro rozsah zadávání zakázek, tak také soukromým firmám, kde se lze při fakturaci domluvit na vhodné splatnosti, nebo firmám s omezením (např. ESA projekty) na platbu pouze pro zaměstnance (to řešíme přes DPP/DPČ). Nemáme problém s prací pro firmy, které podléhají různě omezeným režimům (utajení, vlastní firemní omezení, ochrana IP, atd.), známe a máme vhodné řešení.

Rozsah koordinace se zákazníkem je opět především na Vaší zvyklosti - jsme schopni vše zastřešit zcela samostatně, nicméně zvyklem je procházet každý zásadní krok s odpovědnou osobou u Vás. V průběhu návrhu jsou k dispozici průběžné verze / milníky, které můžete revidovat (např. milníky z hlediska mechaniky a obecného rozložení), a standardem je, od začátku, přímé uložení projektu na vašem serveru ve vašem verzovacím systému (SVN/GIT), takže máte okamžitou kontrolu průběhu. Řada firem využívá interní ticketovací systém (Jira, Doors, GIT issues, atd.), a také různé systémy vykazování času - se vším si umíme poradit a nemáme problém to používat, tak jako ostatní Vaši běžní zaměstnanci.

Nemáme také problém provádět práci na Vámi propůjčeném IT vybavení (typicky: notebook s firemní VPN a vývojovým systémem s licencí), což takto běžně provádíme nejen u zakázek pro korporace, ale i u jiných firem. Tím, že pracujeme a účtujeme pro řadu různých firem, to lze (z hlediska práce na IČO) takto legálně provést. V každém případě, máme k dispozici i své vlastní IT vybavení pro všechny pracovní účely.


Návrhové systémy

Primárně provádíme návrhy v systému Altium Designer 24. Licence je k dispozici, nicméně lze vyhovět požadavku na využití právě Vaší licence (mohou k tomu být, a bývají, praktické důvody). Altium 365 lze použít také.

Návrhy provádíme také v systému Eagle, bez technologických omezení (návrh i složitých desek). Zde máme k dispozici licenci pro verzi 5.60, a pro jiné verze musíte poskytnout svou licenci, pracujeme také s verzí Eagle 7.60 - obecně vám doporučíme z Eagle přejít (i pomůžeme), nicméně stále tuto schopnost držíme a návrh Vám v Eagle rádi uděláme.

Dále provádím návrhy layoutu v systému Cadence OrCad / Allegro - celá řada různých verzí např. 16.6 a 17.4 (případná novější verze, na vaší licenci).

Vývoj v KiCad provádíme ve verzi 7 a 8.

Předchozí pracovní zkušenosti máme také se systémy Mentor, Zuken, Protel, PADS, Formica - ale práci v těchto systémech nenabízíme.

Součástí provedení návrhu je typicky i tvorba potřebných knihovních prvků. Nejčastěji je požadavek na využití stávající knihovny zákazníka, což je i preferováno.


Technologie

K dispozici je více kolegů návhrářů, kteří jsou dostupní provést práci pro Vás. Aktivitu řídí ing. Adam Němček:

Více než 15 let nepřerušené praxe, v návrhu elektroniky a plošných spojů, je určitou garancí výsledku, a také schopnosti navrhnou řešení pro velký rozsah komplikovaných i jednoduchých zadání.

Mám opakované a praktické zkušenosti v oblasti řídících systémů (PLC, jednoúčelové procesorové moduly, průmyslová zařízení a sensory), safety systémů (61508, doprava a železnice - ZZ, SZZ, vozidlové ŘJ), zdravotnické techniky, avioniky, military aplikací (komunikační zařízení, RF technika a další), PLC a radiomodemů, komunikačních technologií (GSM modemy, WiFi , RTLS, Bluetooth, Zigbee atd.), ale i např. termostatů (obrovská výrobní množství), embedded komunikačních zařízení (moduly s embedded Linuxem, nebo i tak jednoduché jako je STM32 s Ethernetem), nebo vědeckých a měřicích přístrojů (speciální technolgii, např. VN zdroje). Specializuji se na RF technologie, a to včetně digitální části (tedy např. širokopásmové přijímače, datové modemy, pojítka, speciální SDR, základnové stanice, s využitím state-of-the-art chipů jako je UltraScale, RFSoC). Do všech těchto oblastí jsem navrhoval (respektive, stále navrhuji) systémové návrhy, design elektroniky a firmware, a samozřejmě návrhy plošných spojů. Tyto systémy jsou stále vyráběny a udržovány (řeším i obsolescenci). Integrace moderních technologií (miniaturizace - např. HDI) a sběrnic (USB 3, PCIe, atd.) je samozřejmostí.
K těmto mým zavedených zakázníkům a zaměstnavatelům neustále hledám další nové, kterým mohu vyjít svou prací vstříc, a celkově posouvat úroveň firem dále.

Každá nová zakázka, kterou akceptuji, je vždy v souladu se všemi omezeními, které jsou pro mne platná - např. vývoj, který pro Vás provedu, bude unikátní jen pro Vás. Tímto přístupem je u mne chráněna i Vaše zakázka.

Obecně jsou nabízeny tři kategorie optimalizace návrhu:
 • Návrh komplexních desek bez ohledu na cenu - pokud je potřeba vyřešit unikátní úkol, provést generační skok u firmy
 • Návrh s ohledem na cenu a extrémně velká množství - jednostranné desky, výkonové (hliníkové podklady), RF prvky/materiály
 • Standardní typ návrhu - optimální poměr cena/výkon/kvalita

Některé nabízené technologické možnosti:
 • Návrhy složitých digitálních a kombinovaných desek - vysokorychlostní rozhraní, procesory a FPGA, pouzdra BGA, WLCSP atd. , velká množství vysokorychlostních rozhraní, komplexní PDN
 • Návrh RF desek - speciální materiály a kombinace (Rogers, Isola atd.), principy návrhu RF i pro mechaniku (komůrky, stínění), přenesení motivů z RF simulačních nástrojů (CST) atd., kombinované desky RF + digital, praktická zkušenost s návrhy do 110 GHz (v rámci týmu vývoje RF)
 • Desky s řízenou impedanci - včetně potřebné spolupráce s výrobcem pro volbu materiálu, stackupu, zajišění výroby a ověření, úpravy dle stackup různých výrobců
 • Návrhy speciálních analogových desek - speciální izolační a nízkoztrátové materiály, speciální motivy, správné vzájemné rozložení komponent u citlivých částí, VN zdroje a měření, nábojové zesilovače atd.
 • Návrhy FLEX desek, kombinovaných (SEMI) FLEX-RIGID desek - nejčastěji pro letecké a průmyslové aplikace, navrhuji správné ohyby z hlediska zatížení, cyklů a vibrací, a integrace/přechod FLEX části do RIGID desky
 • Návrhy DPS od jedné vrstvy po 18+ vrstev (kdy je už dávno mnohem optimálnější přejít na HDI) - optimalizace s ohledem na náklady, při zachování požadavků, s ohledem na EMC a ESD požadavky
 • Návrhy s Blind Vias, Burried Vias, back-drill, návrhy s tented/plugged/filled vias, Vias-in-Pad.
 • Návrhy s ohledem na mechanické požadavky - rozměrové vstupy (STEP), generování reálných 3D výstupů (STEP, náhledy), mechanická odolnost (STANAG)
 • Návrhy s ohledem velké proudy a napětí - typicky desky měničů pro elektromotory, proudy ve stovkách Amper
 • Návrhy s ohledem na safety - desky pro PLC, desky pro zabezpečovací zařízení (např. řadiče SZZ / silničních křižovatek, nebo railway), s ohledem na funkční bezpečnost, oddělení kanálů a rozložení prvků
 • Návrhy s ohledem na kybernetickou bezpečnost (cybersecurity) - tamper-proof, tamper-detection, krycí mřížky, ztížení reverzní analýzy, zabezpečení fyzických rozhraní, integrace kryptočipů a TPM
 • Návrhy pro moderní sběrnice - PCIexpress, SATA, USB 3 atd.
 • Návrhy pro SPACE - satelity - letový HW - dle normy ECSS-Q-ST-70-12C .
 • Návrhy pro UHV (ultra-high vacuum) - vědecké aplikace.
 • Všechny návrhy dle IPC norem, a dle standardů akceptovaných výrobci DPS v rámci ČR a EU. Podklady pro zadání do výroby (i mimo EU) připravuji dle IPC.
 • Návrhy pro výrobu v rámci AS9100 - IPC Class 3 (aerospace, space)
 • Obecně, celkový rozsah je od jednoduchých až po výzmaně složité návrhy, a také exotické a běžně neobvyklé návrhy nejsou větší problém.

V rámci spolupráce (a i přímo práce) pro řadu Českých (a zahraničních) firem, bylo provedeno (a stále provádíme) mnoho návrhů v prakticky všech technologických oblastech, a toto know-how je k dispozici pro další využití. V rámci svého širšího kolektivu firem a kolegů, se kterými spolupracuji, jsem schopen zajistit i velmi speciální zadání a řešení, včetně dodávek testů a speciálních oborových konzultací.

Máme zkušenost s vývojovou prací pro korporáty (EU, USA) a pro České firmy - přímo vím co je potřeba zajistit, předat, a nemám problém s komunikací se zaměstnanci zadavatele (česky, anglicky - obojí psaný text i přímý rozhovor). Máme pracovní zkušenosti z oblasti vývoje v lokalitách EU, USA a Mexika, známe tedy místní poměry a potřeby v daných místech.


Nacenění

Určení ceny je vždy individuální, ale potřebný transparentní mechanismus máme nastavený. Drobné úpravy, pozdější přístup k návrhu, atd. jsou vždy započítány v rámci dohodnuté ceny, v podstatě se jedná o samozřejmost z naší strany.

Cenovou politiku udržeme velice pozitivní, tak že vychází lépe, než v případě nutnosti zaměstnat a udržovat full-time návrháře ve Vaší firmě (pokud se jej vůbec podaří sehnat).

Cenová nabídka je nezávazná a je vypracována prakticky obratem, včetně odhadu doby potřebné k realizaci návrhu. Převzetí (a odmítnutí) zakázek organizujeme tak, aby nedošlo k přeplnění úkolové fronty, a tím pádem vhodnou moderací zajištujeme včasné dodání probíhajících zakázek.

Lze domluvit různou formu spolupráce - vždy bude externí, ovšem celá řada detailů je široce nastavitelná. Nabídka je rozsahem od jednorázové "výpomoci" (návrh na zakázku), přes delší volnou ad-hoc spolupráci (různé úkoly návrhu DPS tak jak je firma v průběhu roku potřebuje), až po dlouhodobou systémovou a vývojovou práci.

Typické rozdělení možného zadání je na dvě kategorie: (1) Nový (úplný) návrh - kompletní (SCH/DPS), částečný (jen DPS), nebo (2) provedení ECO (řešení obsolescence, údržba existujícího návrhu, výpomoc s částí návrhu).

Zakázky a úkoly potvrzujeme typicky do jednoho pracovního dne, často však už obratem - typicky ale zadavetel nemá vždy vyjasněné požadavky, a první kolo tedy obvykle bývá společné dořešení tohoto úkolů. Následuje zadávací proces, návrh ceny a domluva na ceně, harmonogram (WBS). Jednotlivé milníky jsou průběžně komunikovány, a lze je i předávat osobně (pokud se tak domluvíme). Při práci na DPP/DPČ se obvykle nastavuje hodinová sazba, která je opět výsledkem vzájemné domluvy. Máme specifické hodinové sazby (stanovené minimum a běžnou sazbu), ale chci zdůraznit, že si zakládáme na cenové dostupnosti naší práce.

Související práce

Primárně provádím návrhy DPS, protože se jedná o nejvíce komplexní (a poptávanou) aktivitu. Samozřejmě toto lze doplnit o provedení celkového návrhu systému, elektroniky (zapojení), a vývoje embedded firmware. Provádím také konzultace a analýzy, nabízím konzultaci řesení z pohledu safety (EN 61508) a kybernetické bezpečnosti (cybersecurity - návrh konceptu, výběr řešení, dopady na návrh HW/FW/DPS a řešení), případně specifické oborové konzultace (a realizace).


Reference

Na vyžádání. Návrhy byly a jsou prováděny pro množství firem v ČR a EU, USA. Většina návrhů proběhla pod NDA, což je plně respektováno.

Výsledky naleznete v civilní oblasti (letectví, space, datové modemy, telekomunikační zařízení, systémy pro řízení křižovatek a dopravy, zdravotnická zařízení, sdělovací technika, termostaty a tak dále) i v military oblasti (radarové a navigační systémy, letecké systémy). Množství odvedené práce je v i certifikovaných zařízeních, a v řadě zařízení která denně ovlivňuje Váš život.

(Jen některé) vybrané reference: lze vidět, že pracumeme jak na velmi složitých záležitostech, tak i na velmi jednoduchých, každá zakázká má svou hodnotu.

 • LazNET - (zdravotnický) systém CallSister, kompletní návrh, nasazován v ČR, SR, PL
 • CROSS/AŽD - Řadič (světelné křižovatky) RS4, návrh HW, FW, DPS, nasazován po celém světě
 • (NDA) - digitizéry, přijímací / vysílací aplikace, radarová technologie - návrhy HW, FW, DPS
 • (NDA) - PLC, návrhy HW, návrhy DPS
 • OnlineTechnology - řada PLC "SDS", návrhy HW, FW, SW, návrhy DPS
 • MONTEL - řídící HW pro BabyBox
 • IMCO, ALCOMA - ETH dohledové moduly napájecích zdrojů
 • Honeywell - WiFi termostaty
 • Honeywell - generické WiFi/BlueTooth moduly do výrobků
 • Honeywell - radiomodemy
 • (NDA) - ELINT/COMINT přijímače - návrhy HW, FW, DPS
 • (NDA) - RTLS WiFi tag W100 - návrhy RF, návrhy DPS
 • (NDA) - RFID multi-antenna reader with PA - návrhy RF, DPS
 • OrbitMerret - návrhy DPS pro panelové měřící přístroje, velkoplošné displaye, převodníky veličin - návrhy DPS
 • Poll - ŘJ tramvajové ABS brzdy (15T) - návrh HW, DPS
 • CROSS - návrh HW pro měřící karty (vážení za jízdy) - návrhy HW, DPS
 • CROSS - řídící HW pro vjezdové terminály/závory, čtečky karet - návrhy HW, DPS
 • (NDA) - měniče pro řízení BLDC motoru - návrhy DPS
 • VŠB-TUO/FEI - "dvoudrátový" domovní komunikační systém (tablo, domovní telefony) - návrhy DPS
 • (NDA) - šifrátory (voice / data), datové diody - implementace, návrhy HW, DPS
 • (NDA) - průmyslové ETH switche 10-100-1G-10G, PoE - návrhy HW, DPS
 • (NDA) - embedded Linux zásuvné procesorové moduly - návrhy HW, DPS
 • (NDA) - RF modemy pro přenos hlasu a dat - návrhy HW, FW, DPS
 • (NDA) - avionika - součásti sestav (IMU, ECU, RF) - návrhy HW, návrhy DPS
 • CSPHONE - home automation systémy, přístupové systémy - návrhy HW, FW, DPS
 • (NDA) - elektroměry (smartmeter) s komunikací - návrhy HW, DPS
 • (NDA) - komunikátory ademco-contacid s přenosem po GSM a ETH, simulátory tlf. linky - návrhy HW, FW, DPS
 • (NDA) - diagnostická kontinuální měřící ústředna (stovky měřících bodů), karty/backplane, optický ETH - návrhy HW, DPS
 • MENTES - kyslíkový rebreather - návrh HW, FW, DPS
 • (NDA) - RF spektrální analyzátor - review, návrh DPS
 • (NDA) - analyzátory 5G sítě, 5G RRU - RF+baseband - review, návrh DPS
 • (NDA) - prvky ETCS L1 - návrhy HW, návrhy DPS
 • (NDA) - standalone měřící moduly s LXI (převodníky mnoha rozhraní) - návrh HW, návrhy DPS
 • VZLU - EGSE (satelite test stand) - návrh HW, návrh DPS
 • VZLU - CubeSat hardware (PC104 formát) - AOCS, EPS, OBC, CAM atd. - návrhy HW, návrhy DPS
 • (NDA) - automotive: LED světlomety - návrh DPS
 • (NDA) - flex-rigid sestava pro pixelový detektor TimePix do UHV - návrh DPS
 • (NDA) - medical: insuflační pumpy - návrhy DPS
 • (NDA) - různé DPS dle zakázek - součásti větších celků a sestav
 • . . . a řada dalších, většina dalších pod úplným NDA
 • právě aktivní projekty: layout a HW vývoj pro oblast vědy, space, železnice, IoT, MIL


Zakázky

Vždy nabízíme možnost sepsat a uplatnit NDA (dle standardizovaného vzoru), a dbáme na dodržení obchodního tajemství. Nové zakázky jsou vždy provedeny s čistým listem, a nejsou do nich převedena technologická nebo obchodní tajemství z předchozích nebo probíhajících zakázek, či práce u případných zaměstnavatelů jednotlivých vývojářů. Přísně dbáme na neporušení konkurečního stavu, udržení obchodních a technologických detailů v tajnosti. To, že je vše z naší strany dodržováno , dokládá naše úspěšná nepřerušená existence v oboru za posledních 15+ let. Nikdy jsme neprovedli vývoj vnitřně-shodné záležitosti pro dvě oborově vzájemně konkureční firmy. Žádný z vývojářů nepodniká v oboru svých zákazníků nebo zaměstnavatelů - což jsou vše základy důvěry, která je ode mne a mých kolegů očekávána. Věnujeme se primárně návrhu DPS, sekundárně návrhu HW a FW, a tento celkový úzký směr nemáme v plánu dlouhodobě měnit - dodáváme řešení ostatním, sami výrobky neprodáváme.

Postup

Typický postup u nového návrhu:

 • Na začátku je vždy základní domluva nad rozsahem prací a způsobu komunikace a předávání dat.
 • Dále také úvodní domluva nad způsobem ocenění.
 • Kritické je vyjasnění všech požadavků, a rozsahu práce.
 • Předání IT vybavení (je-li nějaké), přístupů (VPN, vykazovací systém/timesheet, ticketovací systém, GIT/SVN atd).
 • Domluva na použitém návrhovém systému a formátu dat. Pokud potřebujete návrh ve specifické verzi systému, ke které mám licenci, nic se dále v tomto směru neřeší - pokud se jedná o jinou verzi, musíte (dočasně) licenci dodat vy.
 • Schema - lze dodat připravené v určeném systému a formátu, nebo jej mohu připravit (úpravou jiného, částečné dokreslení nebo kompletní nakreslení z podkladů)
 • Mechanika - dodání zadání z hlediska rozměrů, dodání STEP 3D vstupů (při použití systému Altium), domluva na rozměrech a omezení rozmístění prvků, nebo dohoda na standardizované rozměrové formáty
 • Další požadavky - ESD, EMC, teploty, limity oteplení, cenové stropy, volba materiálu
 • Vyřešíme vstupní požadavky v případě FLEX, nebo FLEX-RIGID desek, a vstupní požadavky pro speciální desky (Tg, odvod tepla např. pro LED/LASER prvky, hliníkový podklad; nebo požadavky pro RF prvky / Dk, speciální sestavy stackupu atd.)
 • Příprava DFM - určení výrobce, a následná domluva s výrobcem např. pro způsob identifikace spojů s řízenou impedancí
 • Příprava rozměrů a rozložení, volba materiálů a stackup - představení a schválení
 • Převzetí způsobů anotace - firemně specifické prvky pro umístění na desku (potisk, značky), číslování desky, číslovaní sestavy (assembly number), skladová a výrobní identifikace
 • Na požádání provedu analýzu Vašich stávajícíh projektů, s cílem zachování návrhové a vzorové firemní kontinuity nového návrhu.

Zde typicky předávám koncept a upřesněnou cenovou nabídku (je-li to potřeba).
Dále:
 • Schema - někdy je potřeba různě upravit, tak jak se ukáží omezení při návrhu
 • Provedení návrhu - postupné dopřesnění zadání, hledání možností zlepšení (všechny směry - kvalita, odolnost, cena)
 • Provedení návrhu - dopňující podklady na možné rozšíření / future-proofing designu
 • Provedení návrhu - koordinace se simulačním inženýrem (na straně zákazníka)
 • Zpracování knihovních prvků - možnosti: 1) kompletní převzetí vaší zavedené firemní knihovny, 2) doplnění knihovny o chybějící prvky, 3) kompletní vytvoření knihovny pro daný návrh
 • Provedení DRC a DFM - dle určeného výrobce (vzorky, sériová výroba)
 • Výstup mechanických rozměrů (komplet deska + součástky) - STEP 3D (platí pro Altium)
 • Výstupní výrobní data - Gerber (std. i X2), ODB++ (Altium), ověření vhodnosti dat (a obsahu) s výrobcem vůči jejich CAM systému
 • Výstupní výrobní data - specifické výstupy (osazovací automat, stackup sestava, frézovací podklady, podklady pro impedanční ověřovací pásky atd.).
 • Dokumentace - (Altium: Draftsman) / PDF

Jednotlivé kroky jsou vždy předmětem domluvy, a jsou naceněny (hodnota schválena dopředu, včetně eventuálních nákladů při vícepráci, pokud bude).

Návrh DPS lze ukočit odevzdáním dat, kdy výrobu a ověření a oživení si provede zadavatel, nebo (ve speciálních případech) mohu výrobu zajistit (lokálně v ČR, nebo v zahraničí). Zajištění výroby vzorků není omezeno technologickými limity (a cenu přímo určuje výrobce DPS). V případě zájmu mohu externě zajistit i osazení vzorků a jejich oživení, případně přípravu základního firmware v rámci oživení atd.


Složité / velké projekty - typicky naceněny hodinově (bývá zvykem u velkých firem), lze se eventuálně domluvit i úkolově (+ hodinová sazba na podporu).

Běžné, střední a malé projekty - typicky opět s hodinovou sazbou. Obecně všichni preferují hodinovou sazbu dle domluvy, což u mne není problém.

Dlouhodobá spolupráce - vždy vítána, a vždy dle domluvy: lze formou OSVČ/IČO nebo také DPP/DPČ.


Kontakt pro AN-D

Preferovaný kontakt je prostřednictví emailu [ adam.nemcek@an-d.cz ], popř. telefonicky (+420 776 637 670).

Další potřebné informace jsou na základní stránce tohoto webu.

Komunikovat můžeme v Českém a Anglickém jazyce. Poptávky z ČR a SK prosím přímo do mailu, nebo zavolejte. Poptávky z ostatních zemí EU prosím vždy do emailu, a pak potrvďte jeho odeslání telefonicky (komunikace v angličtině). Prosím ideálně vždy zavolejte, pro potvrzení že email k nám dorazil. Odpovídáme vždy na všechny emaily, pokud ale dosud nemáte odpověď, prosím kontaktujte (zavolejte) bez váhání znovu!

Osobní schůzka po domluvě (zvykem na začátku spolupráce), buď u nás v kanceláři, nebo mohu přijet za Vámi; nebo se můžeme potkat přes Teams nebo GoogleMeet.

V případě domluvené spolupráce, následuje podpis NDA pokud to vyžadujete (typicky Váš dokument, který doručíte a já jej za AN-D podepíši, nebo náš vzorový) a podpis dalších firemních pracovních dokumentů (např. při nástupu na DPP/DPČ). Následně se domluvíme nad technickým postupem (převzetí IT vybavení, pokud bude; dále způsob předávání dat; archivace např. Váš SVN/GIT; Vaše firemní normy a zvyklosti; knihovny a projekty, přístupy). Současně se domluvíme na cenové nabídce (lze dopředu, nebo nechat otevřené a vyřešit po úkolu, vše lze domluvit) a termínech. V termínu se začne úkol řešit a průběžně dále komunikovat. V případě potřeby přijede vývojář za Vámi (vse co nejde řešit vzdáleně email/tlf. nebo Teams), náklady na dopravu se řeší individuálně, navíc řadu firem máme na našich obvyklých trasách. Součástí práce jsou obvykle i další konzultace nebo školení, bývá to standardem a vycházíme v tom rádi vstříc.

Fakturace

Pro ČR v CZK, pro zbytek EU (i SK) v EUR. Splatnost typicky 3 týdny, nebo dle domluvy. Formát faktury vždy dle společné domluvy, vystavuje paní účetní. Typicky vystavujeme faktury průběžně jednou za měsíc, v případě domluvené hodinové sazby. Při úkolovém formátu pak k jednotlivých milníkům, po jejich schválení zadavatelem.

V případě spolupráce formou DPP/DPČ pak dle standardního postupu (měsíční výkaz hodin).